Saltar para: Post [1], Comentar [2], Pesquisa e Arquivos [3]

[Error: Irreparable invalid markup ('<img [...] i$>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-0RzLKzM48mk/TgRNPnFuOEI/AAAAAAAAAtE/c__JxQWu8M0/s1600/21+de+Junho+003.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-0RzLKzM48mk/TgRNPnFuOEI/AAAAAAAAAtE/c__JxQWu8M0/s200/21+de+Junho+003.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-797LmeX7jWw/TgRNQMfgWmI/AAAAAAAAAtI/wg820N_TRWA/s200/21+de+Junho+001.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-oxt_qjuZB2g/TgRNQ6ecG_I/AAAAAAAAAtQ/Lhm-6EwNNMg/s1600/21+de+Junho+005.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-oxt_qjuZB2g/TgRNQ6ecG_I/AAAAAAAAAtQ/Lhm-6EwNNMg/s200/21+de+Junho+005.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-nDAodL2sEg0/TgRNR77pNmI/AAAAAAAAAtc/2CcF_dWZyLU/s200/21+de+Junho+008.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-6b1XUFxxwmI/TgRNTbnr1UI/AAAAAAAAAto/IBAh2nuJ0a8/s1600/21+de+Junho+011.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-6b1XUFxxwmI/TgRNTbnr1UI/AAAAAAAAAto/IBAh2nuJ0a8/s200/21+de+Junho+011.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-CeDjhhWvrsg/TgRNTgWzrQI/AAAAAAAAAts/0rT_zQADnyQ/s200/21+de+Junho+012.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-GduPYU5CEYA/TgRNUzpNopI/AAAAAAAAAt4/X9SYpNAQZuQ/s1600/21+de+Junho+016.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-GduPYU5CEYA/TgRNUzpNopI/AAAAAAAAAt4/X9SYpNAQZuQ/s200/21+de+Junho+016.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-wZh9M4pCmCc/TgRNU-M38EI/AAAAAAAAAt8/LP72TscFw_M/s200/21+de+Junho+017.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-IjRrKDR8ZuA/TgRNV-u-Y8I/AAAAAAAAAuE/8rH1wVcRB2Q/s1600/21+de+Junho+019.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-IjRrKDR8ZuA/TgRNV-u-Y8I/AAAAAAAAAuE/8rH1wVcRB2Q/s200/21+de+Junho+019.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-E0wBjjvz_oA/TgRNfnxz4cI/AAAAAAAAAuc/E6HLpHpN14w/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+004.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-634J7az9gBQ/TgRNfmBb-OI/AAAAAAAAAug/pAgB_WMnG48/s1600/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+006.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-634J7az9gBQ/TgRNfmBb-OI/AAAAAAAAAug/pAgB_WMnG48/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+006.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-p04fFaDon3c/TgRNg5Dr49I/AAAAAAAAAuo/NSKPiR53_7A/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+009.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ElkhavKSaic/TgRNh1qbgLI/AAAAAAAAAuw/vP6M8S2TK1M/s1600/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+011.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-ElkhavKSaic/TgRNh1qbgLI/AAAAAAAAAuw/vP6M8S2TK1M/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+011.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-WZ3c1O8SqEY/TgRNh5oOXlI/AAAAAAAAAu4/bP1w2HibE3s/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+010.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vqTBEH-M24w/TgRNjf0xQbI/AAAAAAAAAu8/QZZsbeNeEak/s1600/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+013.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-vqTBEH-M24w/TgRNjf0xQbI/AAAAAAAAAu8/QZZsbeNeEak/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+013.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-FFnw1BThK8M/TgRNjQL2IYI/AAAAAAAAAvA/njdEHGkyogA/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+014.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vcnO5zA2gAE/TgRNjQUBIJI/AAAAAAAAAvE/B7qaYe-Vd7M/s1600/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+015.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-vcnO5zA2gAE/TgRNjQUBIJI/AAAAAAAAAvE/B7qaYe-Vd7M/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+015.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-721gbJDfrIg/TgRNkUG7KCI/AAAAAAAAAvI/-l5hzpt-mMs/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+017.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ygANnfFM-vM/TgRNkaDx50I/AAAAAAAAAvM/9GYyL0FqNm0/s1600/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+016.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-ygANnfFM-vM/TgRNkaDx50I/AAAAAAAAAvM/9GYyL0FqNm0/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+016.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-qT-muN5SLYo/TgRNlOJIXII/AAAAAAAAAvQ/eoqfDMApuEg/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+018.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-xvd4CqMC-uA/TgRNnCJjb-I/AAAAAAAAAvk/07oMhGgG3VA/s1600/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+023.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-xvd4CqMC-uA/TgRNnCJjb-I/AAAAAAAAAvk/07oMhGgG3VA/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+023.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-fgFaQvO07ms/TgRNoIRdOvI/AAAAAAAAAvs/OOMj4aZjIlw/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+025.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-3U28lVRaUPE/TgRNnQmD30I/AAAAAAAAAvo/2xaNBf5IUxQ/s1600/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+024.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-3U28lVRaUPE/TgRNnQmD30I/AAAAAAAAAvo/2xaNBf5IUxQ/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+024.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-czmq2rW_v9w/TgRNpD9IOwI/AAAAAAAAAv4/VBlJTFQeMOI/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+029.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-VNy_fUxsClw/TgRNqrM0h6I/AAAAAAAAAwM/ElzX4WOi6YY/s1600/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+033.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-VNy_fUxsClw/TgRNqrM0h6I/AAAAAAAAAwM/ElzX4WOi6YY/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+033.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-c_EiE7peEbw/TgRNtILrwmI/AAAAAAAAAwg/rNPY7XWXUc0/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+038.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-choWbl9uGIo/TgRNtFNMhwI/AAAAAAAAAwo/zAA5UWD-PCo/s1600/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+039.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-choWbl9uGIo/TgRNtFNMhwI/AAAAAAAAAwo/zAA5UWD-PCo/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+039.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-DdsO7BfEBms/TgRNvIvZjcI/AAAAAAAAAw8/cKtft_bbGdA/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+044.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-fbC9IpE636E/TgRNwB35f-I/AAAAAAAAAxE/CMC3aD6W0kw/s1600/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+047.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-fbC9IpE636E/TgRNwB35f-I/AAAAAAAAAxE/CMC3aD6W0kw/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+047.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-NyglJECDCvk/TgRNxvx6jMI/AAAAAAAAAxU/QEdqqYD2lZ0/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+050.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_FDfuGUR8iw/TgRNykg_orI/AAAAAAAAAxc/ZuMBcVTXL0M/s1600/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+052.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-_FDfuGUR8iw/TgRNykg_orI/AAAAAAAAAxc/ZuMBcVTXL0M/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+052.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-UrZRWJZhlRg/TgRN0KaLOyI/AAAAAAAAAxs/pp_DfrLETkg/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+056.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vvZOqyHWrLc/TgRN1AhfQaI/AAAAAAAAAx0/taue1UukZnc/s1600/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+058.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-vvZOqyHWrLc/TgRN1AhfQaI/AAAAAAAAAx0/taue1UukZnc/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+058.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-c2yDGqocm3A/TgRN2AE-5NI/AAAAAAAAAyE/ldK78zpauLU/s200/Leandro%252C+Rei+da+Hil%25C3%25ADria+062.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-R0XxkMlEvq4/TgRPM_JCrSI/AAAAAAAAA14/Ix5x62JLEjE/s1600/21+de+Junho+169.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-R0XxkMlEvq4/TgRPM_JCrSI/AAAAAAAAA14/Ix5x62JLEjE/s200/21+de+Junho+169.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-3iJ2bf7C07Q/TgRPMzZZlZI/AAAAAAAAA2A/kTHUGtvbixw/s200/21+de+Junho+168.JPG" width="200" /><br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-4y2_qqEgvmY/TgRPN-_iOsI/AAAAAAAAA2E/bAdNY96Jc00/s1600/21+de+Junho+172.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-4y2_qqEgvmY/TgRPN-_iOsI/AAAAAAAAA2E/bAdNY96Jc00/s200/21+de+Junho+172.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-QfkAsswEFuQ/TgRPN36nOOI/AAAAAAAAA2I/JkbsBss9SeA/s200/21+de+Junho+171.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-HmAwl3v5Ajg/TgRPl62dgpI/AAAAAAAAA28/gH55LUQ6FFc/s1600/21+de+Junho+154.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-HmAwl3v5Ajg/TgRPl62dgpI/AAAAAAAAA28/gH55LUQ6FFc/s200/21+de+Junho+154.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-4F_iUtvbYiQ/TgRPmJb9-1I/AAAAAAAAA3E/SUQnKeAqsQ0/s200/21+de+Junho+155.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-5e6S4l3gkPE/TgRPk8CH66I/AAAAAAAAA20/yFd6N3V63ak/s1600/21+de+Junho+152.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-5e6S4l3gkPE/TgRPk8CH66I/AAAAAAAAA20/yFd6N3V63ak/s200/21+de+Junho+152.JPG" width="200" /></a></div> <img border="0" height="150" i$="true" src="https://1.bp.blogspot.com/-tBtSOJpE_JE/TgRPm3e3obI/AAAAAAAAA3M/a_Tk2s5iltg/s200/21+de+Junho+157.JPG" width="200" /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-tBtSOJpE_JE/TgRPm3e3obI/AAAAAAAAA3M/a_Tk2s5iltg/s1600/21+de+Junho+157.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"></a></div><br />Neste final de ano, o 6º A orientado pela professora Cristina Nunes apresentou a dramatização da peça "Leandro, Rei da Helíria" de Alica Vieira para turmas dos 1º, 2º e 3º ciclos e Educação Especial. Estão todos de parabéns pelo excelente trabalho!<br /><br />    Podem ver mais fotografias ao clicar neste link:<br /><a href="https://picasaweb.google.com/fatimamartinspinto/TeatroParaTodos?authkey=Gv1sRgCNGh4OLjia6mFg#slideshow/5621703187835395058">https://picasaweb.google.com/fatimamartinspinto/TeatroParaTodos?authkey=Gv1sRgCNGh4OLjia6mFg#slideshow/5621703187835395058</a>

Autoria e outros dados (tags, etc)


Comentar:

Se preenchido, o e-mail é usado apenas para notificação de respostas.

Este blog tem comentários moderados.Atalhos Rápidos


Arquivo

 1. 2021
 2. J
 3. F
 4. M
 5. A
 6. M
 7. J
 8. J
 9. A
 10. S
 11. O
 12. N
 13. D
 14. 2020
 15. J
 16. F
 17. M
 18. A
 19. M
 20. J
 21. J
 22. A
 23. S
 24. O
 25. N
 26. D
 27. 2019
 28. J
 29. F
 30. M
 31. A
 32. M
 33. J
 34. J
 35. A
 36. S
 37. O
 38. N
 39. D
 40. 2018
 41. J
 42. F
 43. M
 44. A
 45. M
 46. J
 47. J
 48. A
 49. S
 50. O
 51. N
 52. D
 53. 2017
 54. J
 55. F
 56. M
 57. A
 58. M
 59. J
 60. J
 61. A
 62. S
 63. O
 64. N
 65. D
 66. 2016
 67. J
 68. F
 69. M
 70. A
 71. M
 72. J
 73. J
 74. A
 75. S
 76. O
 77. N
 78. D
 79. 2015
 80. J
 81. F
 82. M
 83. A
 84. M
 85. J
 86. J
 87. A
 88. S
 89. O
 90. N
 91. D
 92. 2014
 93. J
 94. F
 95. M
 96. A
 97. M
 98. J
 99. J
 100. A
 101. S
 102. O
 103. N
 104. D
 105. 2013
 106. J
 107. F
 108. M
 109. A
 110. M
 111. J
 112. J
 113. A
 114. S
 115. O
 116. N
 117. D
 118. 2012
 119. J
 120. F
 121. M
 122. A
 123. M
 124. J
 125. J
 126. A
 127. S
 128. O
 129. N
 130. D
 131. 2011
 132. J
 133. F
 134. M
 135. A
 136. M
 137. J
 138. J
 139. A
 140. S
 141. O
 142. N
 143. D
 144. 2010
 145. J
 146. F
 147. M
 148. A
 149. M
 150. J
 151. J
 152. A
 153. S
 154. O
 155. N
 156. D


LinKs de interesse - Onde estamos? Cliquem nas imagens.

 • Página do Agrupamento D. Manuel de Faria e Sousa

 • Biblioteca de Varziela


  Biblioteca Escolar da escola Sede